poništenje

(Ako želite opozvati ugovor, ispunite ovaj obrazac i pošaljite ga natrag)

– Da biste

MAXX Care GmbH, Hauptplatz 13, 8280 Fürstenfeld, Njemačka

Ovime opozivamo ugovor koji sam sklopio (*) za kupnju sljedeće robe (*)/pružanje sljedeće usluge (*)

-Naručeno (*)/primljeno na (*)

-Naziv potrošača

-Adresa potrošača

-Potpis potrošača (samo za komunikaciju na papiru)

datum

(*) Brisanje netočno.

stajati:
Zatvori Moja košarica
Nedavno prikazano zatvaranje
blizak

blizak
navigacija
kategorije