ακύρωση

(Εάν θέλετε να ανακαλέσετε τη σύμβαση, τότε συμπληρώστε αυτή τη φόρμα και στείλτε την πίσω)

– Να

MAXX Care GmbH, Hauptplatz 13, 8280 Φύρστενφελντ, Γερμανία

Ανακαλούμε με το παρόν τη σύμβαση που συνάφθηκε από εμένα /εμάς (*) για την αγορά των ακόλουθων αγαθών (*)/την παροχή της ακόλουθης υπηρεσίας (*)

-Παραγγέλθηκε στις (*)/παραλήφθηκε στις (*)

-Ονοματεπώνυμο του(των) καταναλωτή(-ων)

-Διεύθυνση του(των) καταναλωτή(-ων)

-Υπογραφή του(των) καταναλωτή(-ων) (μόνο για επικοινωνία σε χαρτί)

ημερομηνία

(*) Διαγραφή ανακριβούς.

στέκομαι:
Κλείσιμο Το καλάθι αγορών μου
Κλείσιμο που προβλήθηκε πρόσφατα
κλείνω

κλείνω
ναυσιπλοΐα
Κατηγορίες